seksuolog

seksuolog

gabinet seksuologiczny

publikacje naukowe, sekuologia


zaburzenia erekcji, seksuolog we wrocławiu
Ślósarz, W. Seksuologiczny gabinet zdrowia. Mama kocha synka. GazetaWrocławska, 21-22.9.2002, s.4
2002-09-21

"Mama kocha synka
Seksualne relacje panujące między rodzicami a dziećmi mogą mieć charakter jawny, mogą też być bardziej subtelne, zawoalowane, czy ukryte. W pierwszym przypadku mówimy o kazirodztwie (łac. incestus – splamiony) i termin ten dotyczy nie tylko spółkowania między rodzicami a dziećmi, które jest jedną z najczęstszych jego form, ale także stosunków seksualnych między bratem a siostrą, wujem a siostrzenicą, czy bratanicą, ciotką a siostrzeńcem i in. Dane na temat rozpowszechnienia kazirodztwa mówią, że dotyczy ono 15% kobiet i 5% mężczyzn. W Polsce prawo karne określa tego rodzaju zachowania jako przestępstwo, a karze podlegają obydwie osoby, jeżeli relacja seksualna miała charakter dobrowolny. Podłoże seksualne relacji rodzic dziecko może mieć charakter bardziej wysublimowany. Sytuacja taka występuje w kompleksie Gryzeldy tj. chorobliwe przywiązanie ojca do córki i kompleksie Jokasty, czyli chorobliwego przywiązania matki do syna. Typowymi zachowaniami rodzica wobec dziecka w obu wyżej wymienionych zaburzeniach są: nadmierne absorbowanie dziecka własną osobą na przykład pod pretekstem starzenia się, choroby, czy nienadążania za współczesnym rozwojem techniki oraz nadopiekuńczość rodzica wobec dziecka. Szczególnym rodzajem zachowania rodzica w omawianych kompleksach jest utrudnianie dziecku usamodzielnienia się. W tym przypadku sympatia dojrzałego dziecka, czy wręcz jego kandydat na współmałżonka traktowany jest przez rodzica jako potencjalny konkurent i rywal seksualny, stąd też typowe jest jego zawzięte i pozbawione podstaw krytykowanie i szkalowanie go. Obydwa kompleksy mogą prowadzić do kazirodztwa.
"

     
Portal parnterski www.zaburzenia-erekcji.pl Dr Wiesław Ślósarz - Seksuolog
Znajdziesz nas w
Bran?owy Katalog Stron

Informacja: Strona - Seksuolog Wrocław, dr Wiesław Ślósarz jest seksuologiem z dużym doświadczeniem, prowadzi leczenie zaburzeń erekcji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Dr Ślósarz prowadzi również psychoterapię we Wrocławiu. Rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne